Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Z przyjemnością informujemy, że do grona partnerów NODN Lex Educatio dołączył kolejny podmiot. Poznaj go lepiej!

To wspaniała fundacja Fundacja AID Ratunek, którą możecie państwo znać z edukacji w zakresie pierwszej pomocy w placówkach oświatowych. AID Ratunek będzie razem z nami szerzyć wiedzę o danych osobowych, prawach autorskich i wirtualnym świecie informacji w ramach 6-miesięcznych, intensywnych działań w programie #twojedanetwojasprawa.

Fundacja AID RATUNEK powstała w 2019 roku. Celem nadrzędnym fundacji jest szerzenie informacji o prawidłowym wyborze placówek medycznych, aby pobyt w nich był dla pacjenta jak najmniejszym przeżyciem i stresem. Podrzędnymi, ale równie ważnymi aspektami działalności Fundacji AID RATUNEK, jest propagowanie bezpiecznego stylu życia, świadomości o zagrożeniach w życiu codziennym, prewencji i bezpieczeństwie oraz pierwszej pomocy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o fundacji: