Dyrektywa o ochronie sygnalistów – szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych