News & Events

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych na szkolenie z zakresu: “Dyrektywa o ochronie sygnalistów oraz ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia”, które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zakres obowiązywania dyrektywy,
 • Etapy wdrożeniowe dyrektywy,
 • Terminy wdrożeniowe,
 • Typologia i definicje sygnalisty,
 • Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę,
 • Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów,
 • Środki ochrony sygnalistów,
 • Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą,
 • Ochrona danych osobowych sygnalistów,
 • RODO a dyrektywa o sygnalistach,
 • Dyrektywa o sygnalistach, a przepisy krajowe,
 • Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
 • Przepisy ogólne ustawy,
 • Zakaz działań odwetowych i środki ochrony,
 • Zgłoszenia wewnętrzne,
 • Zgłoszenia zewnętrzne,
 • Ujawnienie publiczne,
 • Przepisy karne,
 • Opracowanie niezbędnych wewnętrznych procedur formalnych,
 • Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji,
 • Pytania.

Czas trwania szkolenia: 3h

Miejsce szkolenia: Platforma clickmeeting (1 dzień przed szkoleniem otrzymacie Państwo na podane podczas zgłoszenia maile link do szkolenia wraz z hasłem dostępu);

Ponadto, drogą mailową zostaną Państwu przesłane: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. 

Całkowity koszt szkolenia: 299 zł (w przypadku finansowania szkolenia w min. 70% ze środków publicznych).