Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Każdego roku jesień jest czasem nasilonych chorób u dzieci, jednak w obecnej sytuacji coraz więcej pracowników placówek oświatowych boi się przyjmować podopiecznych z oznakami charakterystycznymi dla zakażeń wirusowych. Co robić w sytuacji, gdy rodzice przyprowadzają do przedszkola czy żłobka chore dziecko?

Zaświadczenie lekarskie podstawą dla placówki

Warto pamiętać, że objawy takie jak kichanie, kaszel, katar itp. nie musząświadczyć o wirusie, ale mogą być np. oznaką alergii, z którą w obecnych czasach mierzy się coraz więcej osób, w tym również małych dzieci.

Rodzice, których dzieci mają powyższe objawy, spowodowane innymi przyczynami niż wirus, powinni uzyskać od lekarza stosowne zaświadczenie. Powinna znaleźć się na nim informacja, że występujące u dziecka objawy nie są wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ale np. są spowodowane przewlekłą chorobą, np. alergią, astmą, chorobami układu oddechowymi itp. Personel placówki ma prawo wymagać takiego zaświadczenia, a bez niego ma możliwość odmówić przyjęcia dziecka danego dnia do żłobka czy przedszkola, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo innych podopiecznych. Warto pamiętać, iż przed pandemią koronawirusa placówki również miały możliwość nieprzyjęcia dziecka z wyraźnymi oznakami choroby zakaźnej, np. grypy, ospy, różyczki itp. Zapisy na ten temat występują najczęściej w regulaminach przedszkola i żłobka, a rodzice dzieci powinni być w tym zakresie dobrze poinformowani.

Źródło: UODO