Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio
Jak_zadba_o_BHP_w_trakcie_pandemii_koronawirusa

Utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach to obecnie duże wyzwanie dla dyrektorów! Poza dotychczasowymi przepisami, muszą mieć bowiem na uwadze szczególną sytuację, jaką jest powrót pracowników i uczniów do placówek w trakcie pandemii koronawirusa. O czym należy pamiętać?

Dbałość o bezpieczeństwo obowiązkiem dyrektora

Dyrektor dba o BHP w zakładzie pracy, na podstawie przepisów oświatowych i zapisów Kodeksu pracy. To na nim spoczywa również odpowiedzialność za bezpieczną organizację realizacji wszystkich zadań. Jego zalecenia powinny oparte być przede wszystkim na wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, jak również GIS.Obowiązkiem dyrektora jest spisanie nowych zasad i zapoznanie z nimi wszystkich pracowników – zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych.

Tworząc zalecenia dla pracowników, dyrektor przede wszystkim powinien uwzględnić w swoich wytycznych elementy takie jak:

  • procedura postępowania przy wykryciu przypadku koronawirusa na terenie placówki;
  • procedury postępowania w przypadku zauważenia przez pracowników niepokojących objawów zdrowotnych;
  • procedury postępowania w przypadku pracy pracowników i nauki uczniów przebywających na kwarantannie;
  • ogólne zasady higieny, dezynfekcji rąk, dezynfekcji sali, sprzętów, pomieszczeń szkolnych;
  • ograniczenie przebywania osób w jednej przestrzeni;
  • zasady używania maseczek i rękawiczek ochronnych.

Przy tworzeniu materiałów, warto posiłkować się aktualnymi informacjami dostępnymi na stronach rządowych.