Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio
Nowy_rok_szkolny_20202021_Co_nas_czeka

Rozpoczynający się właśnie nowy rok szkolny niesie ze sobą wiele pytań. Jak będzie wyglądał powrót do placówek? Jakie rozwiązania będą wdrożone, aby zapewnić bezpieczne warunki kształcenia w dobie koronawirusa? Na konferencji prasowej, która odbyła się pod koniec sierpnia, MEN przedstawił, jak wyglądać ma nauka od 1 września.

Możliwe modele kształcenia

Powrót do nauki w szkolnych ławkach jest już pewien.Minister Edukacji Narodowej zapowiedziałjednak możliwość wprowadzenia modelu kształcenia zdalnego lub hybrydowego – za zgodą organu prowadzącego, wydaną na podstawie opinii powiatowej stacji epidemiologiczno-sanitarnej. Model hybrydowy miałby dotyczyć np. tych uczniów, którzy przebywają na kwarantannie lub są przewlekle chorzy.

Ze względu na ewentualność powrotu do kształcenia zdalnego, prowadzone będą również usprawnienia, które ten model będą mogły wspomnieć. Mianowicie:

  • rozwijana będzie platforma epodreczniki.pl,
  • placówki doposażone zostaną w sprzęt dla uczniów i nauczycieli, m.in. 40 000 tabletów,
  • dodatkowe środki – w wysokości aż 50 mln zł – przeznaczone zostaną na szkolenia dla nauczycieli z technik nauki zdalnej.

Szkoły i placówki będą również wspierane poprzez dostęp do darmowych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ministerstwo chce przekazać m.in. maseczki, płyny dezynfekujące i termometry bezdotykowe. Minister ogłosił jednak, że uczniowie nie będą musieli nosić maseczek na terenie szkoły. 

Przedszkola w dobie pandemii

Nowe rozwiązania czekają również placówki przedszkolne. Główne zmiany to:

  • ustalenie stałych opiekunów grup oraz tych samych sali dla dzieci,
  • wyznaczenie powierzchni przypadającej na jedno dziecko – nie mniejszej niż 1,5 m2,
  • w przypadku przebywania od 3 do 5 dzieci – powierzchnia sali musi wynosić minimum 15 m2,
  • powyżej 5 dzieci – powierzchnia pomieszczenia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o minimum 2m2.

Rozwiązania te mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, jednak tego, co rzeczywiście przyniesie nowy rok szkolny i jakie kolejne zmiany będą musiały zostać wprowadzone, dowiemy się w następnych miesiącach.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej