Akredytacje

Nasz ośrodek otrzymał 25 marca 2020 roku akredytację placówki doskonalenia nauczycieli od Pomorskiego Kuratora Oświaty.