Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli LEX EDUCATIO

LEX EDUCATIO

Realizujemy zadania związane z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli LEX EDUCATIO jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli.
Decyzja Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 56/2020

Naszą ofertę adresujemy do:

 • nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
 • kadry kierowniczej oświaty,
 • doradców metodycznych,
 • pracowników nadzoru pedagogicznego,
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • rodziców,
 • uczniów, którzy uczestniczą w realizowanych przez nas projektach edukacyjnych.

Wizja i cele

 • podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych,
 • wsparcie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych.

Zadania statutowe

 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych,
 • organizowanie szkoleń i kursów doskonalących kompetencje zawodowe,
 • organizowanie konferencji, spotkań, sympozjów naukowych,
 • tworzenie i realizacja programów wsparcia szkół i placówek,
 • działalność promocyjno-wydawnicza.