Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio
Orzeczenie_o_niepenosprawnoci_pracownika_a_ochrona_danych_osobowych

W szkołach i przedszkolach zatrudniani są również pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności. UODO wskazuje, jak zadbać o bezpieczeństwo ich danych osobowych i na co zwrócić szczególną uwagę.

Dane pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera dane osobowe takie jak:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL,
  • informacja o niepełnosprawności i przypisany jej symbol.

Ta ostatnia kategoria należy do szczególnego rodzaju danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 9 RODO, ponieważ dotyczy ona zdrowia pracownika.

Jak podkreśla UODO, ze względu na fakt, iż informacje na temat zdrowia (niepełnosprawności) zostają przekazane pracodawcy z inicjatywy pracownika, pracodawca nie musi dodatkowo pozyskiwać zgody na przetwarzanie tej szczególnej kategorii danych osobowych.

Należy podkreślić, że podanie tych danych osobowych jest dobrowolne ze strony pracownika, ale równocześnie konieczne do przyznania osobie z niepełnosprawnością ulg i świadczeń z tego tytułu, odpowiedniego dostosowania miejsca pracy itp.

Gdzie powinno być natomiast przechowywane orzeczenie o niepełnosprawności pracownika, aby dane były bezpieczne? UODO informuje, że w kopię dokumentu należy umieścić w części B akt osobowych pracownika.

Źródło: UODO