Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że w minionym tygodniu zmieniły się przepisy dotyczące funkcjonowania szkół i placówek w kontekście bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

Zalecenie dla placówek ze strefy żółtej i czerwonej

MEN poinformowało, że nadal obowiązują zalecenia z września 2020. Dodatkowo dyrektorzy mogą wprowadzić inne zmiany w funkcjonowaniu szkół, np.:

 • ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły i ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
 • ograniczyć do minimum przebywanie osób trzecich,
 • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub noszenie maseczek;
 • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych takich jak korytarz czy pokój nauczycielski lub stosowanie maseczek;
 • wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa;
 • ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęćświetlicowych;
 • mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły.

Zmiana dla szkół ponadpodstawowych

Ponadto od 19 października weszły w życie zmiany dotyczące szkół ponadpodstawowych:

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenów objętych strefą czerwoną, będą mieli lekcje na odległość,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych ze strefy żółtej będą uczyli się w trybie hybrydowym.

Wyjątkiem są szkoły specjalne, internaty, szkoły i placówki w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Jak zachować bezpieczeństwo?

MEN przypomina również, jak zachować bezpieczeństwo. Należy pamiętać o systemie DDMA, czyli:

 • D – dystans
 • D – dezynfekcja
 • M – maseczka
 • A – aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Aplikacja wyszukuje telefony z zainstalowaną aplikacją w naszym pobliżu i zapamiętuje potencjalne bliskie kontakty z innymi posiadaczami aplikacji. Następnie informuje nas o tym, jeśli któraś z tych osób zachoruje.

Źródło: MEN