Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Pracodawcy często są w posiadaniu danych kontaktowych pracowników, ponieważ prywatny mail czy telefon udostępniane są najczęściej w procesie rekrutacji, zanim pracownik otrzyma służbową pocztę i numer. Czy jednak można je wykorzystywać później, już po nawiązaniu stosunku pracy, w celach służbowych? UODO odpowiada jednoznacznie: nie można!

Prywatne dane do prywatnych celów

Wykorzystanie prywatnego numeru telefonu, np. w celu zadzwonienia do pracownika po jego godzinach pracy, byłoby nie tylko naruszeniem jego czasu wolnego, ale również złamaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dlaczego? Przede  wszystkim katalog danych, jakie powinny być zebrane od kandydatów na nowe stanowisko (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) nie obejmują prywatnego numeru telefonu czy maila, dlatego ich podanie powinno być dobrowolne. Z drugiej strony dane osobowe (a takimi są również np. adres e-mail itp.) można przetwarzać wyłącznie w celach, dla jakich zostały zebrane. Oznacza to, że podane w CV dane są udostępnione potencjalnemu pracodawcy wyłącznie do celów rekrutacji, a nie na poczet przyszłej pracy.

Kiedy można użyć prywatnych danych kontaktowych

Jeśli pracodawca chce wykorzystywać prywatne dane kontaktowe pracownika, musi pozyskać jego zgodę, określając wszystkie cele, dla których dane te będą przetwarzane. Jak podkreśla UODO, zgoda ta powinna być dobrowolna, a pytanie zadane pracownikowi przez pracodawcę musi mieć  zrozumiałą i łatwo przystępną formę. Należy wiedzieć również, że zgodę tę można w każdej chwili wycofać.
Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której wykorzystanie danych jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, np. w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Źródło: UODO