Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Okazyjna cena:

dostęp na żywo do szkolenia

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ukończenia szkolenia


.

Jak prowadzić lekcję z użyciem komiksu?

Opis

 

TEMAT: Komiks na lekcji, lekcja w komiksie. Jak uczyć komiksem pokolenie wizualne.

MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 8 godzin lekcyjnych (4 + 4)

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie języka komiksu (1. cz.) oraz nabycie kompetencji tworzenia go z uczniami (2. cz.). Dzięki temu nauczyciel pozyska kompetencje pracy
z komiksem (lekturą szkolną) oraz zastosowaniem tego atrakcyjne dla ucznia tekstu kultury do atrakcyjnego, czyli efektywnego przekazywania treści.

PROGRAM

 • Komiks jako tekst kultury między filmem a literaturą
 • Język komiksu – dymki, chmurki, kadry, plansze
 • Symbolika komiksu – obraz, dźwięk, ruch, narrator, emocje
 • Oznaczenie czasu i przestrzeni
 • Układanie storytellingu, projektowanie kadru i komponowanie planszy
 • Analogowe i digitalne techniki tworzenia komiksu
 • Nie tylko Superbohaterowie, czyli komiks na każdy temat
 • Przykłady zastosowania komiksu na różnych przedmiotach szkolnych
 • Najważniejsze propozycje dla szkolnych kategorii wiekowych
 • Inspiracje komiksowe w filmie, literaturze, muzyce i teatrze
 • Bibliografia

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest adresowane dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów wszystkich rodzajów placówek oświatowych.

WYMAGANIA SZKOLENIA:

Szkolenie online przeznaczone zarówno dla początkujących nauczycieli, jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

 • Poznanie specyfiki komiksu – tekstu kultury wymaganego przez Podstawę Programową
 • Nabycie umiejętności przekładania wiedzy na formę komiksową (uczenie się poprzez parafrazę treści)
 • Poznanie obszernej bibliografii najważniejszych przykładów komiksu polskiego i światowego
 • Rozwijanie za pomocą komiksu jednej z kompetencji przyszłości, jaką jest kreatywność i technologia

 

METODYKA:

Szkolenie ma formułę interaktywną. Pomiędzy blokami prezentacyjnymi uczestnicy ugruntowują nabytą wiedzę podczas ćwiczeń.

TRENER:

Tomasz Biernacki.

Trener rozwoju osobistego, trener online, nauczyciel. Wieloletnie doświadczenie w największych wydawnictwach edukacyjnych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, rad pedagogicznych i rodziców od 2009 r.

Autor programu nauczania za pomocą komiksu dla szkół i firm.

Pomysłodawca i koordynator największej polskiej inicjatywy na styku komiksu i edukacji – projektu Antologii komiksu na 100-lecie odzyskania niepodległości „100 na 100” www.komiks100na100.pl  

Współtwórca komiksowego narzędzia rozwojowego opartego na Modelu FRIS® “Styl myślenia Superbohatera”® https://fris.pl/super

CENA:

CENA ZAWIERA:

materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia