Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Okazyjna cena:

dostęp na żywo do szkolenia

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ukończenia szkolenia


.

Metoda odwróconej lekcji - szkolenie online

Opis

MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenie online (Platforma Clickmeeting)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2x2x45 min
ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele zainteresowani wzbogaceniem sposób prowadzenia „lekcji odwróconej”

TRENER:

Marzena Wojewódzka, magister matematyki, czynny nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, również w pracy w środowisku korporacyjnym gdzie zarządzała ponad stuosobowym zespołem. Certyfikowany trener i tutor. Egzaminator OKE z praktyką w zakresie sprawdzania egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty (poprzednio również egzaminu gimnazjalnego). Entuzjastka wiedzy jako wartości a także interesujących, efektywnych form przekazywania jej uczniom.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Zmiana rzeczywistości na rzeczywistość w dużej mierze wirtualną, w której w ubiegłym roku szkolnym przyszło nam żyć i pracować istotnie wpłynęła na sposób funkcjonowania wszystkich szkół w bardzo krótkim czasie. Wielu z nas podjęło wyzwanie realizowania nauczania w formie zdalnej w najlepszy dostępny nam sposób, a także pogłębiania swoich umiejętności dydaktycznych i technologicznych, aby nauczanie w tej formie było co najmniej równie efektywne jak dawniej. Widzimy wiele minusów, ale także plusy nauczania zdalnego. Proponuję Państwu lekcję odwróconą jako metodę, w której świetnie wykorzystamy nasze doświadczenie w zakresie pracy online, a także doświadczenie uczniów w samodzielnym przyswajaniu wiedzy.

CELE SZKOLENIA:
  • Uporządkowanie wiedzy i umiejętności w obszarze pojęcia lekcji odwróconej
  • Dostarczenie wiedzy, umiejętności i narzędzi do efektywnej pracy nauczyciela w obszarach:

– formułowanie celów lekcji odwróconej;

– planowanie lekcji odwróconej;

– przygotowanie materiałów dydaktycznych do lekcji odwróconej;

– przeprowadzenie lekcji odwróconej;

– ewaluacja lekcji odwróconej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
  • Nabędą i uporządkują wiedzę na temat lekcji odwróconej
  • Będą potrafili przygotować lekcję odwróconą
  • Będą potrafili wykorzystać dotychczasowe doświadczenia do pracy w nowej formie
  • Pogłębią świadomość wpływu stosowania różnorodnych narzędzi i metod pracy na efektywność nauczania
  • Uzyskają praktyczną wiedzę na temat możliwych do zastosowania narzędzi
  • Wymienią opinie i doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia
  • Przygotują swoją propozycję lekcji odwróconej.