Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Okazyjna cena:

dostęp na żywo do szkolenia

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zapisz się na listę oczekujących!
Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
Adresaci szkolenia: Nauczyciele zainteresowani wzbogaceniem warsztatu pracy o metody wykorzystujące najnowsze technologie

 


.

TIK, czyli technologia informacyjno-komunikacyjna

Opis

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2x2h

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele zainteresowanie wzbogaceniem warsztatu pracy o metody TIK

TRENER:

od 2004 roku – nauczycielka języka polskiego i socjoterapeutka w Gimnazjum nr 4 w Pile (obecnie Szkoła Podstawowa nr 5)- od 2018 roku – doradca metodyczny w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

– ambasador ogólnopolskiego programu Wiosna Edukacji i eTwinning;

– prelegent na ogólnopolskich konferencjach (Redzki Maraton Edukacyjny, Wiosenna Szkoła z Edumocą w Gdańsku, Digitalnie ibAnalogowo w Gdańsku, Kongres Polonistów i Bibliotekarzy w Warszawie);

– prowadząca spotkania, warsztaty i konferencje dla nauczycieli;

– pasjonatka wykorzystywania narzędzi TIK i myślenia wizualnego w edukacji;

– koordynatorka ogólnopolskich projektów edukacyjnych w SP 5 w Pile

(„Stworzenie z wyobraźni”, „Kolorowa gramatyka”, Dot Day”, „Inteligentny umysł” – nagradzana Krajową Odznaką Jakości eTwinning);

– autorka klasy z innowacją filmową „Magia kina”;

– autorka strony www.polskizklasa.pl

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1:

 

Charakterystyczne cechy arkusza egzaminu ósmoklasisty;

Aktywizujące sposoby pracy z uczniem w trybie stacjonarnym i on-line;

Przegląd narzędzi do wykorzystania na lekcjach wszystkich przedmiotów:

– Nowoczesne narzędzia pozwalające ciekawie rozpocząć lekcje (Voki, ChatterKids)

– Sposoby i pomysły na wykorzystywanie interaktywnych ćwiczeń utrwalających wiedzę różnych przedmiotów(Wordwall, Qizzlet, Qizziz, Kahoot)

Dzień 2:

Gromadzenie materiałów potrzebnych do utrwalania wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty:

– Platformy i aplikacje do gromadzenia nauczycielskich i uczniowskich materiałów (Padlet, Linoit)

– Tworzenie interaktywnych prezentacji z możliwością wdrożenia pracy zespołowej (Genially, Canva)

– Tworzenie edytowalnych kart pracy i sprawdzianów (Liveworksheets, formularz Google)

CENA SZKOLENIA

CENA ZAWIERA:

materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia