Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Okazyjna cena:

dostęp na żywo do szkolenia

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ukończenia szkolenia


.

Jak nauczać poprzez zabawę? - szkolenie online

Opis

MIEJSCE SZKOLENIA: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2x4x45min

ADRESACI SZKOLENIA: Nauczyciele, lektorzy języków zainteresowani rozwojem swojego warsztatu i wzbogaceniem go o nowe paradygmaty edukacyjne.

TRENER: Justyn Czekański to anglista i doktorant zarządzania. Profesjonalnie edukacją zajmuje się nieprzerwanie od przeszło 7 lat, jako nauczyciel, trener biznesu oraz specjalista rozwoju pracowników w sektorze prywatnym, a okazyjnie także jako wykładowca akademicki. Zafascynowany jest nowinkami z obszaru edukacji oraz alternatywnymi modelami nauczania (np.: edukacja waldorfska, daltoństa, montessori), neurodydaktyką, edutainment, grywalizacją itp.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

Część pierwsza

 1. Nowe podejścia, lepsza edukacja – czyli co to jest edutainment, grywalizacja, FLOW
 2. Nowe czy pożyczone? Elementy edukacji daltońskiej, waldorfskiej i montessori jako praktyczne wykorzystanie nowoczesnej edukacji.
 3. Fabularyzowanie zajęć językowych praktyczne przykłady i zasadność z pespektywy neuronauk.
 4. Sesja pytań i odpowiedzi

Część druga

 1. Uczenie przez doświadczanie, a teoria motywacji.
 2. Cykl Kolba oraz klasyfikacja stylów uczenia się w nauczaniu języków obcych.
 3. Metoda odwrócone klasy jako sposób na zwiększenie zaangażowania i wykorzystanie cyklu Kolba.
 4. Sesja pytań i odpowiedzi

Cześć trzecia

 1. Teoria konstruktywizmu (wg. L. Wygotskiego), a obecne trendy społeczne (np.: postępująca technologizacja)
 2. Praktyczne wykorzystanie narzędzi do e-learningu, m-learningu oraz blended-learing jako wdrożenie podejścia konstruktywistycznego
 3. Sesja pytań i odpowiedzi