Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Okazyjna cena:

dostęp na żywo do szkolenia

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ukończenia szkolenia

Termin:  Termin zostanie podane wkrótce
Miejsce: Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)
Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane dla osób uczących dzieci programowania w języku Pythona oraz pragnących urozmaić prowadzenie zajęć.


.

Jak uczyć programowania w języku Pythona?

Opis

TERMIN:

Termin zostanie podany wkrótce

MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

5 godzin

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest poznanie metodologii nauczania programowania, a także uzyskanie porad dotyczących wykorzystania języka Python w projektowaniu gier i zabaw wspomagających naukę programowania.

ZAGADNIENIA:

 • metodologia nauki programowania:
  • przegląd języków programowania,
  • nauka programowania w zależności od etapu edukacyjnego,
  • dobre praktyki w nauczaniu programowania,
 • instalacja i konfiguracja:
  • instalacja środowiska programistycznego Python,
  • instalacja najczęściej używanych modułów,
  • instalacja IDE dla języka Python,
  • przegląd edytorów on-line,
 • programowanie w języku Pythona w pigułce:
  • obliczenia w Pythonie,
  • praca z tekstem,
  • instrukcje warunkowe, pętle
  • funkcje,
  • biblioteki,
 • Python i Office 365:
  • pozyskiwanie Office 365 dla szkół,
  • uzyskiwanie dostępu do edytora on-line w ramach usługi Office 365 dla szkół,
  • tworzenie własnych kodów w języku Python oraz ich publikowanie,
  • prowadzenie lekcji programowania z użyciem Office 365,
  • tworzenie prezentacji na bazie kodów w języku Python oraz ich udostępnianie uczniom,
  • zadawanie i ocenianie lekcji z zadaniami programistycznymi,
 • Zestaw edukacyjny do nauki programowania w języku Python:
  • przegląd portali wspomagających naukę programowania,
  • pobieranie gotowych kodów źródłowych aplikacji,
  • korzystanie z darmowych biblioteczek,
  • projektowanie gier na bazie języka Python,
  • samouczki w sieci Internet, czyli co dalej?

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest adresowane dla osób uczących dzieci programowania w języku Pythona oraz pragnących urozmaić prowadzenie zajęć.

WYMAGANIA SZKOLENIA:

Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy i porad, które będą pomocne do praktycznej nauki języka Pythona,
 • Poznanie każdego etapu pracy z językiem Pythona,
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie pracy z językiem Pythona,
 • Zapoznanie się z zestawem edukacyjnym do nauki programowania w języku Python.

METODYKA:

Szkolenie ma charaktery wykładowo – warsztatowy

TRENER:

Starszy Trener w firmie Vulcan. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel europejskiej organizacji „Europa-FELS”, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu zawodowego, autor i recenzent ogólnopolskich zadań egzaminacyjnych, autor licznych publikacji naukowych z dziedziny informatyki i edukacji. Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji. Kierownik projektów  e-learningowych, promotor edukacji interaktywnej i kształcenia zdalnego. Prowadzi liczne szkolenia dla środowiska edukacyjnego, m.in. z metodologii nauczania kodowania

i programowania na różnych etapach edukacyjnych. Ponadto: Mistrz Świata w szpadzie, brązowy medalista Uniwersjady, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski.

CENA SZKOLENIA:

do uzgodnienia:

CENA ZAWIERA:

materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia