Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Okazyjna cena:

dostęp na żywo do szkolenia

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ukończenia szkolenia


.

Sketchnoting

Opis

MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

8 godz. dydaktycznych

ZAGADNIENIA:

Po co myślenie wizualne i sketchnoting

  1. Rysowane treści pomagają zapamiętać merytorykę! Mieszczą się na jednej kartce, są kolorowe, łączą tekst z obrazem, dzięki czemu są atrakcyjniejsze.
  2. Skojarzenia sprawiają, że notując myślimy samodzielnie, a nie powielamy bezrefleksyjnie informacje.
  3. Rysowana prelekcja wymaga użycia kilku zmysłów: słuch, wzrok i dotyk. Nie wystarczy samo słuchanie prelegenta/ nauczyciela, ale trzeba także patrzeć na notatkę, podążać za nią i dotykać różnych narzędzi.
  4. Kreatywne notowanie sprawia nam większą przyjemność. Wydzielane są endorfiny, dzięki czemu miło i łatwiej jest nam się uczyć.
  5. Kreatywne myślenie wspomaga codzienną pracę.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I
14:00 Otwarcie warsztatu, wstęp
14:30 Rysowanie człowieka, gesty, postawy, emocje
16:00 Ikony, zestawienie kolorów, ramy, układy
17:00 Liternictwo, cieniowanie
18:00 Zakończenie dnia

DZIEŃ II
14:00 Jak uczyć notowania graficznego dzieci.
15:00 Kreatywna tablica
16:00 Narzędzia graficzne do nauczania dzieci w klasie
17:00 Podsumowanie, budowanie notatek graficznych

ADRESACI SZKOLENIA:

nauczyciele chcący zgłębić sketchnoting oraz chcący przekazać swoim uczniom nowe sposoby robienia notatek z lekcji i nie tylko

TRENERZY:

Julia Anna Parzonka- od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, od 8 lat pracuje jako trener na sali szkoleniowej, głównie z nauczycielami, przedsiębiorcami i trenerami. Jest mgr Zarządzania i reklamy, certyfikowanym Trenerem Warsztatu. W kręgu jej zainteresowań jest neuropsychologia, rozwój i sztuki wizualizacji. Jak piszą o niej inni: “Ekspert PREZI, myślenia wizualnego i sztuk wizualnych, takich jak graphic recording, sketchnoting, mindmapping, prezentacji. Wiedzę teoretyczną zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim, na wydziale Marketing i Zarządzanie, a wiedzę praktyczną przez lata wykorzystując rysunek i obraz w pracy zawodowej i osobistych pasjach. Tworzy zapisy graficzne z konferencji i wystąpień. Zamienia słowa prelegentów w notatki wizualne i wielkoformatowe obrazy. Uczy, w jaki sposób komponować obraz, aby efektywnie docierał i zapisywał się w pamięci słuchacza. Prowadzi szkolenia z zakresu prezentacji, myślenia wizualnego, myślenia kreatywnego i eksperymentu w edukacji”
Jest twórczynią szkoleń z myślenia wizualnego, kół KREAtura otwierających się w Polsce i bazujących na opracowanym przez nią programie, jest też autorką licznych pdfów z narzędziami do pracy dla nauczycieli.
Prowadzi swoją szkołę językową dla dzieci (uczymy 10 języków ponad 90 dzieci), otworzyła swój żłobek w pedagogice Montessori, a weekendy spędza ucząc dorosłych nowych metod i sposobów nauczania.

CENA SZKOLENIA:

225 zł + VAT*
*Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

CENA ZAWIERA:

materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z wymogami MEN