Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Okazyjna cena:

329,00 

Wyczyść

dostęp na żywo do szkolenia

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ukończenia szkolenia

Dzień przed szkoleniem uczestnik otrzyma link do szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w publicznych placówkach oświatowych w obliczu epidemii oraz Nowego Polskiego Ładu - w praktyce

Opis

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli), kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych) prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

 

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zmiany prawne z 2019r. i 2021r. i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS i dokumentację do nowych obowiązków z 2019r., których wielu pracodawców nadal nie wykonuje, lub wykonuje je nieprawidłowo narażając się na sankcje ze strony organów kontroli. Nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS w czasie epidemii.

Ramowy program szkolenia:

1. Zasady gospodarowania ZFŚŚ i cel działalności socjalnej;
 
2. Skąd biorą się pieniądze na ZFŚS – w tym kwoty odpisu w 2021r., w tym: nauczyciele oraz emeryci i renciści pedagogiczni – szczególne przypadki;
 
3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS;
 
4. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej;
5. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi;
6. Komisja socjalna – czy może być komisja socjalna?;
 
7. Formy pomocy. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z funduszu, tzw. Wczasy pod gruszą – najczęstsze błędy ( m.in. problem urlopu w praktyce), finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy, jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania długotrwałej choroby i zdarzeń losowych;
8. Pożyczki mieszkaniowe – zarys;
 
9. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO, w tym autorski przykład jak badać sytuację;
10. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS:
 • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie upoważnienia?
 • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe?
 • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
 • nowe obowiązki po zmianie ustawy z 2019r. – jak je wykonać?;
11. Opodatkowanie i składki do ZUS
 • Zwolnienia podatkowe – zmiana ustawy na 2020 r., 2021 r., 2022 r.;
 • Nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek i odsetek?;
12. Najczęściej popełniane błędy;
 
13. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co grozi pracodawcy i w jakim przypadku?;
14. Kiedy świadczenia z ZFŚS są roszczeniowe i wymagalne?;
 
15. Kto podpisuje decyzję dla Dyrektora Szkoły?;
 
16. Skutki przyznawania świadczeń socjalnych „po równo”;
 
17. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym;
 
18. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Miejsce szkolenia:

Online – najpóźniej dzień przed szkoleniem otrzymują Państwo link do szkolenia wraz z hasłem dostępu.

 

Prowadząca szkolenie:

Joanna Krystyna Robak – Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997 r. do 2013 r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych.
W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010 r. do 2017 r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, księgowości,
a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji
z zakresu ZFŚS i książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”.

 

W ramach szkolenia otrzymacie Państwo:

 • 4 godziny zegarowe rzetelnej wiedzy,
 • autorskie materiały w formie pdf,
 • autorskie wzory: regulaminu dostosowanego do potrzeb placówek oświatowych, oświadczenie o sytuacji socjalnej i wnioski po zmianie ustawy w formie pdf i word do własnego wykorzystania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia.

Informacje dodatkowe

Termin:

23 września 2021, godz. 10:00-14:00, 6 października 2021, godz. 10:00-14:00, 22 października 2021, godz. 10:00-14:00