Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Zapraszamy przedstawicieli placówek oświatowych na szkolenie, które odbędzie się 26 listopada 2021 w godzinach 10:00 – 13:00.