Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Wdrożenie mechanizmów związanych z procesem zgłaszania nieprawidłowości w oparciu o Dyrektywę 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. Dyrektywa o ochronie...