Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio
na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Rada Europy opublikowała  „Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym”, które zostały przyjęte na 40. Posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych Rady Europy, 20 listopada 2020 roku.


Przygotowany dokument zwraca uwagę, na to że wprowadzenie narzędzi cyfrowych do sal lekcyjnych otwiera bramy szkoły na szeroki zakres przetwarzanych danych i dużą liczbę podmiotów, które wchodzą w interakcję z codziennymi czynnościami dzieci.


Dlatego kluczowe jest zwrócenie uwagi na potrzebę współpracy i ochrony danych osobowych oraz stworzenie środowiska szanującego prawa zgodnie z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz chroniącego godność człowieka i podstawowe wolności każdej osoby.


Wytyczne zostały udostępnione na stronie internetowej  Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1824

Można je także pobrać naszej strony internetowej Twoje Dane – Twoja Sprawa.