Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lex Educatio

Prezes UODO stwierdził naruszenie ochrony danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. SGGW otrzymała karę w wysokości 50 000 zł! Czego dotyczyło to naruszenie i co miało wpływ na wysokość kary?

Naruszenie bezpieczeństwa danych kandydatów


Jak podaje UODO, sprawa rozpoczęła się w zeszłym roku, wraz ze zgłoszeniem dotyczącym kradzieży komputera jednego z pracowników SGGW. Na urządzeniu znajdowały się dokumenty zawierające dane osobowe kandydatów na studia.

Warto podkreślić, że skradziony komputer był urządzeniem prywatnym, jednak wykorzystywanym również do celów służbowych – czego nie byłświadomy administrator danych, który nie kontrolował sposobu przechowywania i przetwarzania danych.

 Wymiar kary spowodowany był m.in. faktem, że skradzione dane osobowe dotyczyły być może aż do 100 000 osób! Kolejnym czynnikiem decydującym o karze był fakt, iż dane obejmowały zakres czasowy aż 5 lat, a nie – jak byłoby zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania rekrutacyjnego – wyłącznie 3 miesięcy.

 UODO przestrzega przed podobnymi przypadkami.Niezwykle istotne wydaje się tu zwłaszcza nadzór administratora danych nad nośnikami, na których przechowywane są dane oraz usuwanie danych po upływie okresu niezbędnego do ich gromadzenia.

Źródło: UODO